m a k a l a u s e   bileter

MARIT SINGELSTADZOO

trykt på aluminiumsplate - 100 eksemplar av kvart bilete.